Tủ thiết bị đóng cắt hạ thế phù hợp với hệ thống có điện áp xoay chiều 50Hz, điện áp làm việc danh định đến 660V, dòng điện đến 4000A. Sử dụng cho cho nhiều dự án phát điện, truyền tải, phân phối, tích điện và điều khiển thiết bị tiêu thụ.

Sản phẩm này phù hợp với tiêu chuẩn liên quan như IEC 61439, JB T9661 và được sử dụng có dây trong nhà máy điện, nhà máy luyện kim, công nghiệp dầu khí, công nghiệp hóa chất, công nghiệp dệt và tòa nhà cao tầng.

Thiết kế với kỹ thuật sản xuất tiên tiến và cấu trúc được mô-đun hóa và linh hoạt

Screen Shot 2021-02-07 at 7.39.19 PM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM.png 1790w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-300x241.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-1024x824.png 1024w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-1536x1236.png 1536w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-630x507@2x.png 1260w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-315x253@2x.png 630w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-420x338.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-840x676.png 840w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-315x253.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-300x241@2x.png 600w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-07-at-7.39.19-PM-840x676@2x.png 1680w" />

Kích thước 

Screen Shot 2021-02-15 at 11.55.51 AM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM.png 1398w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-300x65.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-1024x221.png 1024w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-630x136@2x.png 1260w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-315x68@2x.png 630w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-420x91.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-840x181.png 840w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-315x68.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.55.51-AM-300x65@2x.png 600w" />

Thông số vận hành

Screen Shot 2021-02-15 at 11.56.59 AM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM.png 1396w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-300x128.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-1024x436.png 1024w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-630x268@2x.png 1260w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-315x134@2x.png 630w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-420x179.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-840x357.png 840w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-315x134.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.56.59-AM-300x128@2x.png 600w" />
Screen Shot 2021-02-15 at 11.54.55 AM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM.png 838w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM-229x300.png 229w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM-780x1024.png 780w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM-315x413@2x.png 630w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM-420x551.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM-315x413.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM-229x300@2x.png 458w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.54.55-AM-420x551@2x.png 840w" />

Đặc tính kỹ thuật

Screen Shot 2021-02-15 at 11.59.47 AM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM.png 2308w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-300x225.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-1024x769.png 1024w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-1536x1154.png 1536w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-2048x1539.png 2048w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-630x473@2x.png 1260w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-315x237@2x.png 630w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-420x316.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-840x631.png 840w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-315x237.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-300x225@2x.png 600w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-11.59.47-AM-840x631@2x.png 1680w" />

Cấu trúc khung tủ - Tăng cường vững chắc

Với thế hệ tủ điện hạ thế này, HYEC đã chỉ định các kỹ sư tốt nhất để R&D và thiết kế ra một cấu trúc khung tủ được cải tiến mới. Giúp tăng cường 48% độ cứng và 12% khả năng vặn xoắn.

Screen Shot 2021-02-15 at 4.15.44 PM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.15.44-PM.png 776w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.15.44-PM-300x202.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.15.44-PM-315x212@2x.png 630w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.15.44-PM-420x283.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.15.44-PM-315x212.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.15.44-PM-300x202@2x.png 600w" />
Screen Shot 2021-02-15 at 12.13.09 PM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-12.13.09-PM-300x197.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-12.13.09-PM-420x276.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-12.13.09-PM-315x207.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-12.13.09-PM.png 502w" />
Screen Shot 2021-02-15 at 4.07.47 PM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM-150x150@2x.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM-150x150.png 150w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM-420x421.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM-315x315.png 315w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM-100x100.png 100w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM.png 610w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM-300x300@2x.png 600w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.07.47-PM-100x100@2x.png 200w" />
Screen Shot 2021-02-15 at 4.18.33 PM" data-srcset="https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.18.33-PM.png 522w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.18.33-PM-300x206.png 300w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.18.33-PM-420x288.png 420w, https://hyec-vn.com/wp-content/uploads/2021/02/Screen-Shot-2021-02-15-at-4.18.33-PM-315x216.png 315w" />