VISHAY ESTA của Đức là nhà sản xuất chuyên nghiệp về tụ điện và điện tử, thương hiệu có lịch sử hàng thế kỷ. Sản phẩm “tụ chống cháy nổ dạng dầu” dùng cho tủ điện có ưu điểm là hệ số an toàn cao hơn và tuổi thọ cao hơn loại khô truyền thống – loại tụ điện và môi trường dầu có Không giống như các loại dầu PCB trước đây, VISHAY ESTA của Đức sử dụng dầu thực vật tự nhiên thân thiện với môi trường có thể phân hủy mới, không độc hại và có thể bị phân hủy trong môi trường tự nhiên.

 

The electrical characteristics, specifications and structure of VISHAY ESTA capacitors are as follows:

 1. Rated voltage: 230V~690V.
 2. Frequency: 50/60 Hz.
 3. Rated capacity: 3~30kVAR. 
 4. Allowable continuous overload voltage: 110% of the rated voltage.
 5. Overvoltage: 115% of rated voltage / 30 minutes, 120% / 5 minutes, 130% / 1 minute.
 6. Allowable continuous overload capacity: more than 130% of the rated current, 150% with 10% overvoltage.
 7. Loss value including discharge resistance: ≦0.35W/kVAR.
 8. Discharge characteristics: Within 1 minute after the capacitor is cut off from the power supply, its residual voltage drops below 50]V. 
 9. Structure: The outer shell of the capacitor is a cylindrical aluminum shell for easy heat dissipation. Each monomer has a three-phase over-voltage break fuse (UL, ULc certified) and has a self-healing function. The dielectric is polypropylene film, and the filler is decomposable Natural vegetable oil (scallion oil), non-PCB oil.
 10. Poor capacity allowance: ±5%.
 11. Surge current resistance: can withstand 300% of the rated current.
 12. Insulation grade: 4.8kV/2s, 3kV/1min.
 13. Protection level: IP43. 
 14. Allowable operating environment temperature: -25℃ ~ 55℃ (depending on output).
 15. Allowable operating case temperature: The maximum temperature is 65 ℃ (measured at the top of the capacitor).
 16. Can be installed vertically or horizontally.