Great
Engineering team

Với nền tảng kế thừa từ kinh nghiệm hơn 20 năm thi công cơ điện. Bộ phận M&E của HYEC Việt nam được xây dựng với nòng cốt là các nhân sự được đào tạo từ các bộ phận Kỹ sư công trường, Kỹ sư thiết kế, Kỹ sư giám sát chất lượng và đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường bản địa. HYEC tự hào trở thành đối tác thi công M&E của các dự án lớn, đòi hỏi khắt khe về sự chuyên nghiệp, tính chính xác và tốc độ đáp ứng.

z2252363994208_a4202ae344bac4a47185e3e99afc776a
z2218194881794_d7dcd65fdc2cfc097b579f20257b07db
z2184003081590_dd5b93363d6c510efca467410a575e7e