SỨ MỆNH CỦA HYEC

- HORNG YU ELECTRIC CO. KẾT NỐI ĐIỆN CỦA BẠN VỚI TOÀN CẦU -
-

Được ra đời ở Đài Loan, Horng Yu Electric Co. (HYEC) được thành lập với chuyên ngành trong sản xuất thiết bị đóng cắt "Switchgear manufacturing". “Chất lượng” và “An Toàn” là giá trị cốt lõi của HYEC. Từ lập trình hệ thống điện ban đầu đến cài đặt và vận hành, Horng Yu Electric Co. không chỉ đơn thuần là một nhà sản xuất thiết bị đóng cắt mà là một công ty quản lý sản xuất thiết bị điện chuyên nghiệp. Switchgear Business Group, Busbar Business Group, and Electrical Engineering Business Group thuộc quyền sở hữu của HYEC giúp nâng cao chất lượng sản xuất và cung cấp các dịch vụ biến đổi. Và cung cấp các thiết bị ngay cả các nhà phân phối ở nước ngoài để phục vụ khách hàng của HYEC trên toàn thế giới.

Quá trình thành lập và phát triển

20200325HYEC_Milestone.png