Job
Openings

Ứng viên tuyển dụng click  vào nút bên  dưới để liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty qua email hoặc điện thoại.

Trưởng Nhóm Kinh doanh

Mô tả công việc

 1. Lập kế hoạch kinh doanh, thực hiện công việc theo sự điều động trực tiếp của Giám đốc
 2. Phát triển quan hệ khách hàng, tiếp nhận và phân tích nhu cầu mua hàng của khách hàng;
 3. Chào hàng Dự án, tham dự thầu (nếu có), theo dõi kết quả, đánh giá, tác động để đạt được kết quả kinh doanh theo kế hoạch

Công nhân lắp ráp

 1. Đi dây, đấu điện trong tủ điện
 2. Lắp ráp vỏ tủ điện và các cơ cấu cơ khí liên quan
 3. Gia công lắp đặt đồng thanh cái
 4. Lắp ráp các thiết bị điện vào tủ điện
 5. Hoàn thiện các chi tiết cơ khí.
 6. Bố trí và lắp đặt cố định thiết bị trong tủ điện, lắp đặt thanh cái ,đấu nối dây động lực và điều khiển trong tủ điện theo bản vẽ triển khai.
 7. Test kiểm tra sản phẩm hoàn chỉnh.

Thiết kế Điện

Mô Tả Công Việc

 1. Bóc tách khối lượng, báo giá tủ điện hạ thế, trung thế
 2. Thiết kế hệ thống tủ điện tủ trung thế, hạ thế

Thiết kế cơ khí vỏ tủ

Mô Tả Công Việc

 1. Thiết kế cơ khí vỏ tủ điện, vẽ kết cấu vỏ tủ điện, chi tiết cơ khí
 2. Triển khai bản vẽ để sản xuất tủ điện

Project
management

We are growing in so many different directions, offering so much potential to develop a portfolio career.