Ứng viên tuyển dụng click vào nút bên dưới để liên hệ với bộ phận nhân sự của công ty qua email hoặc điện thoại.

1. CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRÌNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Trực tiếp làm việc với Tư vấn, Chủ đầu tư, các Nhà thầu, Cơ quan chức năng khác xử lý các vấn đề vướng mắc ở công trường: An toàn, vệ sinh, an ninh, tiến độ, nhân lực, phối hợp, bàn giao,… theo quy định

- Điều hành hoạt động của Ban Chỉ huy Công trình tại dự án.

- Lập kế hoạch, phân công, kiểm tra đôn đốc công việc. Thực hiện công tác báo cáo tuần – tháng theo yêu cầu.

- Tổ chức công tác thi công. Quản lý Nhà thầu thầu phụ, tổ đội đảm bảo công tác tiến độ, chất lượng, an toàn thi công

- Tổ chức công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, hoàn công, bàn giao theo yêu cầu về tiến độ của công trình với Chủ Đầu tư và thầu phụ.

- Các công việc khác theo yêu cầu;

2. NHÂN VIÊN QC TỦ ĐIỆN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Đọc hiểu bản vẽ điện, mạch lực, mạch điều khiển, các loại tủ điện hạ thế, trung thế

-Am hiểu về phần thiết bị điện lắp ráp trong tủ điện như:(ACB, MCCB, MCB, RCCB, RCBO, MC, MT, rơ le…

-Trực tiếp giám sát quá trình lắp ráp tủ điện, KCS thiết bị đầu vào, đầu ra, SP tủ điện trước khi xuất xưởng.

-Viết tiêu chuẩn kiểm tra.

-Tiếp nhận thông tin bảo hành SP tủ bảng điện từ Khách hàng bố trí người khắc phục lỗi (nếu có) cho các dự án đã triển khai.

-Hỗ trợ khách hàng nghiệm thu đóng điện (Nếu có) với các dự án QME thực hiện

-Thực hiện các công việc có liên quan khi có sự phân công trực tiếp từ trưởng bộ phận và ban lãnh đạo công ty

-Lập báo cáo công việc hàng ngày/ hàng tuần/ hàng tháng về các dự án triển khai

Chịu trách nhiệm trước trưởng bộ phận, ban lanh đạo công ty

3. NHÂN VIÊN THIẾT KẾ TỦ ĐIỆN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Bóc tách khối lượng, báo giá tủ điện hạ thế, trung thế

- Thiết kế hệ thống tủ điện tủ trung thế, hạ thế

4. KỸ SƯ GIÁM SÁT AN TOÀN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

-Thực hiện và giám sát việc thực hiện, tuân thủ nội quy và quy trình ATVSLĐ – PCCC – BVMT của các đơn vị thi công tại công trường.

-Triển khai, hướng dẫn và tập huấn cho CBCNV và công nhân tại công trường thực hiện đúng các quy định, quy trình, hướng dẫn của hệ thống QLCL – MT – AT&SKNN của Công ty.

-Điều chỉnh khắc phục những vấn đề liên quan đến công tác ATLĐ tại công trường, phối hợp với ban điều hành xây dựng các biện pháp, quy trình an toàn cụ thể tại dự án

-Phối hợp với các bên liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh và đề xuất các biện pháp xử lý tình huống.

-Nhận diện mối nguy, phân tích đánh giá những rủi ro liên quan đến công tác ATLĐ, đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời.

-Xây dựng hồ sơ quản lý về con người, máy móc thiết bị, PCCN và môi trường tại dự án.